Ydych chi’n gymwys?

Oes gennych chi blentyn rhwng 0 a 3 blwydd ac 11 mis oed ac yn byw yng Nghaerdydd?

Os felly cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg

(+44) 029 2035 1380

Rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg, sydd wedi’i thargedu at blant 0-3 mlwydd 11 mis oed a’u teuluoedd sy’n byw mewn ardaloedd penodol o Gaerdydd, a ddiffinnir yn ôl cod post.

Cydnabyddir bod blynyddoedd cynnar plant yn gyfnod pwysig ac mae eu profiadau yn ystod yr amser hwn yn cael effaith fawr ar eu datblygiad yn y dyfodol. Rhaid i’r darnau fod yn eu lle.

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd