Tîm Cynghorol Gofal Plant Dechrau’n Deg

Mae Tîm Cynghorol Dechrau’n Deg yn gyfrifol am y canlynol:

Darparu gofal plant o ansawdd i blant 2 i 3 oed.

Darparu gofal plant o ansawdd i blant 2-3 oed yw’r prif wasanaeth a ddarperir dan y fenter Dechrau’n Deg. Darperir gofal plant mewn lleoliadau amrywiol ledled Caerdydd, ac mae’r tîm Cynghorol yn cydweithio’n agos gyda phob lleoliad i gynorthwyo, datblygu a monitro arfer o ansawdd.

Lleoliadau sydd dan gontract gyda Dechrau’n Deg

 • Bryn Celyn
 • Meithrinfa Ddydd Buttercups
 • Meithrinfa Ddydd Crown House
 • Cylch Meithrin Maes Y Morfa
 • Cylch Meithrin Pili Pala
 • Cylch Meithrin Trelai
 • Meithrinfa Ddydd Darling Buds
 • Canolfan Blant Trelái a Chaerau
 • Camau Cyntaf Trelai
 • Camau Cyntaf Windsor Clive
 • Meithrinfa Fledglings
 • Cylch Chwarae Fun Start
 • Cylch Chwarae Greenway
 • Cylch Chwarae Happy Days
 • Cylch Chwarae Herbert Thompson
 • Cylch Chwarae Holy Family
 • Little Angels Adamsdown
 • Little Angels Glan-yr-afon
 • Cylch Chwarae Pen Y Groes
 • Cylch Chwarae Powerhouse
 • Rainbow Crèche
 • Cylch Chwarae Shirenewton
 • Cylch Chwarae St Cadoc’s
 • Cylch Chwarae St Francis
 • Cylch Chwarae St John Lloyd
 • Cylch Chwarae Hyb Llaneirwg
 • Tiny Tigers
 • Tiny Tots
 • Twinkle Stars @ Willows
 • Canolfan Hamdden y Gorllewin
 • Grŵp Chwarae a Meithrinfa Woodville

Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi Cwcis Polisi Preifatrwydd