Tîm Cynghorol Gofal Plant Dechrau’n Deg

Mae Tîm Cynghorol Dechrau’n Deg yn gyfrifol am y canlynol:

Darparu gofal plant o ansawdd i blant 2 i 3 oed.

Darparu gofal plant o ansawdd i blant 2-3 oed yw’r prif wasanaeth a ddarperir dan y fenter Dechrau’n Deg. Darperir gofal plant mewn lleoliadau amrywiol ledled Caerdydd, ac mae’r tîm Cynghorol yn cydweithio’n agos gyda phob lleoliad i gynorthwyo, datblygu a monitro arfer o ansawdd.

Lleoliadau sydd dan gontract gyda Dechrau’n Deg