Sylwadau rhieni

Parents giving their feedback receiving certificates on completion of Flying Start

Rhowch eich adborth ar eich profiad o Dechrau’n Deg i’n helpu i wella ein gwasanaethau i eraill.

Sylwadau gan ein defnyddwyr

Roedd y gofal plant yn wych i'm merch. Datblygodd yn sylweddol ym mhob maes diolch i'r grŵp chwarae. Mae wedi helpu ei sgiliau cymdeithasol ac mae'n deall yn llawn y syniad o ysgol. Setlodd i'w harferion dyddiol yn dda iawn a mwynhaodd ei hamser yno yn fawr iawn- #
Roeddwn yn fodlon ar bopeth yn y crèche, roedd y staff yn gyfeillgar iawn. Gwnaeth fy merch fwynhau ei hamser yno yn fawr iawn a byddaf yn ei argymell i'm ffrindiau.- #
Mae Dechrau'n Deg yn dîm anhygoel o bobl sy'n cyfathrebu'n dda iawn.-

Rhoi eich adborth

    Enw (gofynnol)

    Cyfeiriad e-bost (gofynnol)

    Testun

    Neges Cysylltu â Ni