Y Gwasanaeth Iechyd

Ein nod yw rhoi gwasanaeth cyfeillgar, gofalgar a hygyrch i chi. Mae pob Ymwelydd Iechyd yn nyrs/bydwraig gofrestredig â blynyddoedd o brofiad mewn ysbytai, sydd wedi cwblhau cwrs nyrsio iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol. Maent hefyd wedi dilyn hyfforddiant penodol Dechrau’n Deg mewn tylino babanod, asesu ôl-eni ac asesu datblygiad plentyn. Gall gwasanaeth Ymweliadau Iechyd Dechrau’n Deg gynnig ymweliadau ychwanegol â’r cartref yn ystod y cyfnod ôl-eni hyd nes bod y plentyn yn 3 mlwydd 11 mis oed. Mae hyn i’ch helpu gyda rhianta a rhoi unrhyw help a chyngor a allai fod eu hangen arnoch. Bydd gwasanaeth Gweithiwr Iechyd Teuluol yn helpu Ymwelwyr Iechyd. Mae pob un yn nyrs feithrinfa hyfforddedig, neu’n bobl â swydd gyfatebol.

Gallant gynnig help a chymorth ar amrywiaeth o bethau a allai effeithio arnoch chi a’ch teulu. Yn eu plith mae gofal am eich baban newydd, bwydo, diddyfnu, arferion cysgu, hyfforddiant poti a phroblemau ymddygiad. Byddwn yn eich cyfeirio at asiantaethau eraill, a allai fod yn rhan o Dechrau’n Deg neu beidio, yn ôl yr angen.

Mae sesiynau grŵp yn cynnig tylino babanod, partïon diddyfnu a chlinig babanod. Mae’r tîm Iechyd hefyd yn cyfrannu at y rhaglen Rhianta.

 

Health Service

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd